Kamervraag 2019Z16156

Het lekken van de plannen voor Prinsjesdag.

Ingediend 30 augustus 2019
Beantwoord 2 september 2019 (na 3 dagen)
Indiener Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen begroting financiën
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z16156.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3752.html
 • Vraag 1
  Bent u bereid om de gelekte voorstellen over de «overdrachtsbelasting» naar de Kamer te sturen?1

  Laat ik vooropstellen dat ik zeer veel waarde hecht aan adequate informatievoorziening aan uw Kamer, ook met betrekking tot plannen voor Prinsjesdag, die hun beslag krijgen in de begrotingswetten, het Belastingplan en de Miljoenennota.
  Het besluitvormingsproces hierover is nog niet afgerond. De besprekingen zijn nog gaande. De plannen van dit kabinet voor Prinsjesdag worden op de daarvoor aangewezen momenten met uw Kamer gedeeld zodat het besproken kan worden tijdens de algemene politieke beschouwingen, de algemene financiële beschouwingen en in de hierop volgende wetsbehandelingen.

 • Vraag 2
  Wilt u het antwoord op deze en op de eerdere vragen over het lekken van de plannen voor Prinsjesdag vandaag (vrijdag 30 augustus) naar de Kamer sturen?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z16156
Volledige titel: Het lekken van de plannen voor Prinsjesdag.
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-3752
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het lekken van de plannen voor Prinsjesdag (derde set vragen)