Kamervraag 2019Z16002

Het opnieuw lekken van plannen voor Prinsjesdag

Ingediend 30 augustus 2019
Beantwoord 2 september 2019 (na 3 dagen)
Indiener Ronald van Raak
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen begroting financiën
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z16002.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3751.html
 • Vraag 1
  Wilt u de uitwerking van de plannen voor verlaging van de lasten, de verlaging van de winstbelasting en voor investeringen in de woningbouw naar de Kamer sturen, zodat de Tweede Kamer haar controlerende werk kan doen en de bevolking niet alleen via lekken eenzijdig of foutief wordt geïnformeerd?1

  Laat ik vooropstellen dat ik zeer veel waarde hecht aan adequate informatievoorziening aan uw Kamer, ook met betrekking tot plannen voor Prinsjesdag, die hun beslag krijgen in de begrotingswetten, het Belastingplan en de Miljoenennota.
  Het besluitvormingsproces hierover is nog niet afgerond. De besprekingen zijn nog gaande. De plannen van dit kabinet voor Prinsjesdag worden op de daarvoor aangewezen momenten met uw Kamer gedeeld zodat het besproken kan worden tijdens de algemene politieke beschouwingen, de algemene financiële beschouwingen en in de hierop volgende wetsbehandelingen.

 • Vraag 2
  Kloppen de in dit lek genoemde bedragen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Kunt u deze vragen beantwoorden voor vrijdag 30 augustus 12.00 uur?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z16002
Volledige titel: Het opnieuw lekken van plannen voor Prinsjesdag
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20182019-3751
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het opnieuw lekken van de plannen voor Prinsjesdag (tweede set vragen)