Kamervraag 2020Z08783

Het bericht ‘Koning krijgt ten onrechte subsidie voor het Loo’

Ingediend 15 mei 2020
Indieners Joost Sneller (D66), Tjeerd de Groot (D66)
Onderwerpen begroting bestuur cultuur cultuur en recreatie financiën koninklijk huis
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z08783.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Koning krijgt ten onrechte subsidie voor het Loo»?1
 • Vraag 2
  Kunt u toelichten waarom de Kamer niet eerder over deze details is geïnformeerd?
 • Vraag 3
  Kunt u bevestigen dat de Koning wordt vrijgesteld van bepaalde subsidievoorwaarden – zoals gemeld in de berichtgeving –, die voor anderen wel gelden?
 • Vraag 4
  Bent u bereid alsnog opheldering te verschaffen aan de Kamer over de precieze afspraken rondom de subsidies voor het Kroondomein alsmede de redenen voor de afwijkingen van de «model-voorwaarden»?
 • Vraag 5
  Bent u bereid de subsidiebeschikking met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  In hoeverre bent u het eens met de uitspraken van onder andere emeritus-hoogleraar notarieel recht Martin Jan van Mourik dat deze afwijkingen c.q. constructie onvoldoende juridische basis heeft en zorgt voor ongelijke behandeling?
 • Vraag 7
  Bent u bereid de Kamer op de hoogte te houden over het verloop van de juridische procedure die door Stichting De Faunabescherming is gestart om de subsidiebeschikking aan te vechten?2
 • Vraag 8
  Kunt u herbevestigen dat een eventuele verlenging dan wel nieuwe verlening van subsidie voor het onderhoud en beheer van Het Loo eerst aan de Kamer voorgelegd wordt, zodat deze in de gelegenheid wordt gesteld zich over de voorwaarden uit te spreken alvorens deze opnieuw worden vastgesteld?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z08783
Volledige titel: Het bericht ‘Koning krijgt ten onrechte subsidie voor het Loo’