Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

365 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
16 april 2014 - 17 juni 2014
Het bericht 'Sluiswachter keert terug in Zeeland'
Eric Smaling (SP)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
16 april 2014 - 27 mei 2014
Het bericht ‘Boeren en waterschappen koppelen grondgebruik aan waterbeheer’
Helma Lodders (VVD), Barbara Visser (VVD)
Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA), Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
15 april 2014 - 12 mei 2014
Een tunnel bij Hurdegaryp
Sander de Rouwe (CDA)
Wilma Mansveld (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (PvdA)
9 april 2014 - 28 april 2014
De problemen bij de Coentunnel
Barbara Visser (VVD)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
18 februari 2014 - 28 april 2014
Het opnemen van de Structuurvisie Schaliegas in de Structuurvisie Ondergrond
Carla Dik-Faber (CU), Liesbeth van Tongeren (GL)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
14 februari 2014 - 10 maart 2014
Opwaardering van de N57 en N59
Roelof Bisschop (SGP), Carla Dik-Faber (CU)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
14 februari 2014 - 10 maart 2014
Het grote verschil tussen vraag naar en aanbod van bedrijventerreinen
Eric Smaling (SP)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
12 februari 2014 - 10 maart 2014
Het artikel 'Gemeente verhult grondverliezen met dubieuze boekhoudtrucs'
Eddy van Hijum (CDA)
Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
11 februari 2014 - 10 maart 2014
Het verschuiven van de waterschapsbelasting van boeren naar burgers
Gerard Schouw (D66), Wassila Hachchi (D66)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
28 januari 2014 - 7 maart 2014
Een gelijk Europees speelveld voor de Nederlandse havens
Ed Groot (PvdA), Albert de Vries (PvdA)
Frans Weekers (VVD), Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
28 januari 2014 - 18 februari 2014
Het niet baggeren van de gekanaliseerde Hollandsche IJssel door Rijkswaterstaat
Loes Ypma (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
10 december 2013 - 21 januari 2014
Munitiestortplaats Engelsmanplaat (Waddenzee)
Paulus Jansen (SP), Henk van Gerven (SP)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD), Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
7 november 2013 - 28 november 2013
De financiële problemen van gemeenten met hun grondpositie onder andere naar aanleiding van de brief van de minister van Infrastructuur en Milieu van 14 oktober 2013
Albert de Vries (PvdA), Manon Fokke (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
11 oktober 2013 - 5 november 2013
De Buitenring Parkstad in Limburg
Eric Smaling (SP)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
30 september 2013 - 18 oktober 2013
De onmogelijkheid om over te stappen bij glasvezel abonnementen
Astrid Oosenbrug (PvdA), Mei Li Vos (PvdA)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
20 september 2013 - 10 oktober 2013
De nieuwe sluiskolk in de Twentekanalen bij Eefde
Attje Kuiken (PvdA)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
17 september 2013 - 11 oktober 2013
Het bericht dat de brandweer zorgen heeft over de borging van brandveiligheid in het omgevingsrecht
Kees Verhoeven (D66)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD), Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD), Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)
13 september 2013 - 17 oktober 2013
Het bericht “Next checkt: Na proefboring is winning amper tegen te houden”
Liesbeth van Tongeren (GL)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
12 september 2013 - 17 september 2013
De noodklok van Rijkswaterstaat over de veiligheid van de Oosterscheldekering
Roelof Bisschop (SGP)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
6 september 2013 - 24 september 2013
Het bericht 'Tunnel levert ING miljoenen op'
Stientje van Veldhoven (D66)
Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)