Kamervraag 2021Z06388

Het bericht ‘Gerecyclede grond veroorzaakt milieuvervuiling: OM onderzoekt afvalbedrijf’.

Ingediend 19 april 2021
Indiener Habtamu de Hoop
Onderwerpen bodem natuur en milieu ruimte en infrastructuur waterkeringen en waterbeheer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z06388.html
1. Trouw, 16 april, 2021, Gerecyclede grond veroorzaakt milieuvervuiling: OM onderzoekt afvalbedrijf | Trouw
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Gerecyclede grond veroorzaakt milieuvervuiling: OM onderzoekt afvalbedrijf»?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat bij minstens tien dijk-, weg- en waterprojecten het milieu mogelijk verontreinigd is met stoffen als arseen en benzeen en dat dit al bij vier projecten is vastgesteld?
 • Vraag 3
  Is er hierdoor sprake van een gevaar voor de volksgezondheid?
 • Vraag 4
  Wat zijn de gevolgen voor de kwaliteit van de natuur en het grond- en oppervlaktewater? Kunt u deze in kaart brengen en de Kamer doen toekomen?
 • Vraag 5
  Hoe verloopt het toezicht op het gebruik van thermisch gereinigde grond? Waarom wordt deze grond niet eerst getest op schadelijke stoffen voordat er een dijk mee wordt gevuld?
 • Vraag 6
  Hoe gaat u ervoor zorgen dat dit in de toekomst niet meer gebeurt?
 • Vraag 7
  Bent u het ermee eens dat boeren volledig gecompenseerd dienen te worden voor geleden economische schade wegens het gebruik van thermisch gereinigde grond in infrastructuurprojecten?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z06388
Volledige titel: Het bericht ‘Gerecyclede grond veroorzaakt milieuvervuiling: OM onderzoekt afvalbedrijf’.