Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

313 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
17 juni 2019 - 15 juli 2019
De gevolgen van de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof voor biomassacentrales
Frank Wassenberg (PvdD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
7 juni 2019 - 12 juli 2019
De landelijke risico’s door gevaarlijke gasleidingen
Sandra Beckerman (SP)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
11 juni 2019 - 12 juli 2019
Het bericht ‘Gevaarlijke gasleidingen in Nederland versneld vervangen na explosie Den Haag’
Jessica van Eijs (D66), Matthijs Sienot (D66)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
19 juni 2019 - 5 juli 2019
De voortgang van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de Aanvullingswet Grondeigendom
Henk van Gerven (SP)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Alle
28 januari 2014 - 7 maart 2014
Een gelijk Europees speelveld voor de Nederlandse havens
Ed Groot (PvdA), Albert de Vries (PvdA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
28 januari 2014 - 18 februari 2014
Het niet baggeren van de gekanaliseerde Hollandsche IJssel door Rijkswaterstaat
Loes Ypma (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
10 december 2013 - 21 januari 2014
Munitiestortplaats Engelsmanplaat (Waddenzee)
Henk van Gerven (SP), Paulus Jansen (SP)
Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
7 november 2013 - 28 november 2013
De financiële problemen van gemeenten met hun grondpositie onder andere naar aanleiding van de brief van de minister van Infrastructuur en Milieu van 14 oktober 2013
Manon Fokke (PvdA), Albert de Vries (PvdA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
11 oktober 2013 - 5 november 2013
De Buitenring Parkstad in Limburg
Eric Smaling (SP)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
30 september 2013 - 18 oktober 2013
De onmogelijkheid om over te stappen bij glasvezel abonnementen
Mei Li Vos (PvdA), Astrid Oosenbrug (PvdA)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
20 september 2013 - 10 oktober 2013
De nieuwe sluiskolk in de Twentekanalen bij Eefde
Attje Kuiken (PvdA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
17 september 2013 - 11 oktober 2013
Het bericht dat de brandweer zorgen heeft over de borging van brandveiligheid in het omgevingsrecht
Kees Verhoeven (D66)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
13 september 2013 - 17 oktober 2013
Het bericht “Next checkt: Na proefboring is winning amper tegen te houden”
Liesbeth van Tongeren (GL)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
12 september 2013 - 17 september 2013
De noodklok van Rijkswaterstaat over de veiligheid van de Oosterscheldekering
Roelof Bisschop (SGP)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
6 september 2013 - 24 september 2013
Het bericht 'Tunnel levert ING miljoenen op'
Stientje van Veldhoven (D66)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
6 september 2013 - 24 september 2013
Het bericht dat Rijkswaterstaat voorbereidingen treft voor een nieuwe bezuiniging op de bediening van sluizen en bruggen
Eddy van Hijum (CDA), Sander de Rouwe (CDA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
2 september 2013 - 15 oktober 2013
De Blankenburgtunnel
Carla Dik-Faber (CU)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
26 augustus 2013 - 2 september 2013
De stormvloedkering
André Bosman (VVD)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
23 augustus 2013 - 12 september 2013
De sloop van flats in Hoensbroek zonder ontheffing
Marianne Thieme (PvdD)
Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
29 mei 2013 - 5 juni 2013
Ruimtelijke ordening op zee
André Bosman (VVD), Remco Dijkstra (VVD), Aukje de Vries (VVD), Pieter Litjens (VVD), Betty de Boer (VVD), Johan Houwers (VVD)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
29 mei 2013 - 12 juni 2013
Het rapport “Schaatsaccommodatie voor de topsport”
Sander de Rouwe (CDA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
22 mei 2013 - 7 juni 2013
Veiligheid van stationsgebieden bij vervoer gevaarlijke stoffen
Carla Dik-Faber (CU)
Wilma Mansveld (PvdA)
7 mei 2013 - 21 mei 2013
Het wegnemen van belemmeringen voor de bouw van een Russische olieterminal in de Rotterdamse haven
Liesbeth van Tongeren (GL)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
2 april 2013 - 3 mei 2013
De weigering van de minister van Infrastructuur en Milieu om de bouwvergunning te vernietigen die de gemeente Landerd heeft afgegeven voor de bouw van een grote geitenstal
Henk van Gerven (SP)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus