Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

326 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
2 oktober 2019 - 13 november 2019
Het tekort aan netcapaciteit
Alexander Kops (PVV)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
15 oktober 2019 - 5 november 2019
De (on)toegankelijkheid van speeltuinen voor kinderen met een beperking
Vera Bergkamp (D66)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
19 juli 2019 - 22 oktober 2019
Aan Infrastructuur en Waterstaat gerelateerde kosten van allochtonen
Emiel van Dijk (PVV), Sietse Fritsma (PVV), Geert Wilders (PVV)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
20 september 2019 - 21 oktober 2019
Een spoortunnel naar Ameland
Gijs van Dijk (PvdA)
van Nieuwenhuizen Wijbenga

Alle
6 juni 2014 - 12 september 2014
De toepassing van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordeing (Barro) in Druten
Remco Dijkstra (VVD), Pieter Litjens (VVD)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
5 juni 2014 - 30 juni 2014
Een uitspraak van de Raad van State over woonboten
Albert de Vries (PvdA)
Stef Blok (minister zonder portefeuille ) (VVD)
21 mei 2014 - 13 juni 2014
De ladder voor duurzame verstedelijking
Eric Smaling (SP)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
13 mei 2014 - 25 juni 2014
Het bericht dat slechts vijftien procent van de mensen die aankloppen bij de schuldhulpverlening daadwerkelijk wordt geholpen
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
16 april 2014 - 17 juni 2014
Het bericht 'Sluiswachter keert terug in Zeeland'
Eric Smaling (SP)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
16 april 2014 - 27 mei 2014
Het bericht ‘Boeren en waterschappen koppelen grondgebruik aan waterbeheer’
Helma Lodders (VVD), Barbara Visser (VVD)
Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
15 april 2014 - 12 mei 2014
Een tunnel bij Hurdegaryp
Sander de Rouwe (CDA)
Wilma Mansveld (PvdA)
9 april 2014 - 28 april 2014
De problemen bij de Coentunnel
Barbara Visser (VVD)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
18 februari 2014 - 28 april 2014
Het opnemen van de Structuurvisie Schaliegas in de Structuurvisie Ondergrond
Liesbeth van Tongeren (GL), Carla Dik-Faber (CU)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
14 februari 2014 - 10 maart 2014
Opwaardering van de N57 en N59
Roelof Bisschop (SGP), Carla Dik-Faber (CU)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
14 februari 2014 - 10 maart 2014
Het grote verschil tussen vraag naar en aanbod van bedrijventerreinen
Eric Smaling (SP)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
12 februari 2014 - 10 maart 2014
Het artikel 'Gemeente verhult grondverliezen met dubieuze boekhoudtrucs'
Eddy van Hijum (CDA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
11 februari 2014 - 10 maart 2014
Het verschuiven van de waterschapsbelasting van boeren naar burgers
Gerard Schouw (D66), Wassila Hachchi (D66)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
28 januari 2014 - 7 maart 2014
Een gelijk Europees speelveld voor de Nederlandse havens
Ed Groot (PvdA), Albert de Vries (PvdA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
28 januari 2014 - 18 februari 2014
Het niet baggeren van de gekanaliseerde Hollandsche IJssel door Rijkswaterstaat
Loes Ypma (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
10 december 2013 - 21 januari 2014
Munitiestortplaats Engelsmanplaat (Waddenzee)
Paulus Jansen (SP), Henk van Gerven (SP)
Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie (nederland)) (VVD)
7 november 2013 - 28 november 2013
De financiële problemen van gemeenten met hun grondpositie onder andere naar aanleiding van de brief van de minister van Infrastructuur en Milieu van 14 oktober 2013
Manon Fokke (PvdA), Albert de Vries (PvdA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
11 oktober 2013 - 5 november 2013
De Buitenring Parkstad in Limburg
Eric Smaling (SP)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
30 september 2013 - 18 oktober 2013
De onmogelijkheid om over te stappen bij glasvezel abonnementen
Mei Li Vos (PvdA), Astrid Oosenbrug (PvdA)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
20 september 2013 - 10 oktober 2013
De nieuwe sluiskolk in de Twentekanalen bij Eefde
Attje Kuiken (PvdA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus