Kamervraag 2021Z11001

Een lading onderschepte munitie op vliegveld Beek

Ingediend 17 juni 2021
Indiener Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen criminaliteit economie handel openbare orde en veiligheid recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z11001.html
1. Lading munitie onderschept, Dagblad De Limburger, 12 juni 2021.
 • Vraag 1
  Wat zijn de precieze feiten met betrekking tot de door de douane onderschepte munitie op vliegveld Beek, eind mei?1 Op welke dag had dit plaats?
 • Vraag 2
  Klopt het dat het om 5.000 kilo gaat? Zo nee, om hoeveel gaat het dan?
 • Vraag 3
  Om welk(e) soort(en) munitie gaat het hierbij?
 • Vraag 4
  Klopt het dat vliegveld Beek de vertrekluchthaven was? Zo nee, wat was dan de vertrekhaven?
 • Vraag 5
  Waar zou de munitie heen worden gestuurd? Wat was de eindbestemming?
 • Vraag 6
  Is voor de partij munitie een wapenexportvergunning aangevraagd? Zo ja, wanneer en door wie?
 • Vraag 7
  Is een wapenexportvergunning verleend? Zo ja, op basis van welke criteria?
 • Vraag 8
  Is er een strafrechtelijk onderzoek ingesteld door het Openbaar Ministerie (OM)?
 • Vraag 9
  Zijn er mensen verdacht van strafbare feiten die verband houden met het aanbieden van deze partij?
 • Vraag 10
  Heeft het OM hierover contact met buitenlandse instanties? Zo ja, welke?
 • Vraag 11
  Om hoeveel personen gaat het daarbij?
 • Vraag 12
  Zijn dat mensen met de Nederlandse nationaliteit? Zo nee, om welke nationaliteit gaat het dan?
 • Mededeling - 2 juli 2021

  De schriftelijke vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) over een lading onderschepte munitie op vliegveld Beek (2021Z11001, ingezonden 17 juni 2021) kunnen met het oog op een zorgvuldige en volledige beantwoording niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken worden beantwoord. Uiteraard is het streven de antwoorden zo spoedig mogelijk aan uw Kamer te sturen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z11001
Volledige titel: Een lading onderschepte munitie op vliegveld Beek