Kabinet-Rutte IV

10 januari 2022 - heden


Minister-president: Mark Rutte

Viceminister-president: Sigrid Kaag, Carola Schouten, Wopke Hoekstra

algemene zaken
Minister: Mark Rutte (VVD)
buitenlandse zaken
Minister: Wopke Hoekstra (CDA)
Minister zonder portefeuille: Liesje Schreinemacher (VVD)
justitie en veiligheid
Minister: Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD)
Minister zonder portefeuille: Franc Weerwind (D66)
Staatssecretaris: Eric van der Burg (VVD)
onderwijs, cultuur en wetenschap
Minister: Robbert Dijkgraaf (D66)
Minister zonder portefeuille: Dennis Wiersma (VVD)
Staatssecretaris: Gunay Uslu (D66)
infrastructuur en waterstaat
Minister: Mark Harbers (VVD)
Staatssecretaris: Vivianne Heijnen (CDA)
economische zaken
Minister: Micky Adriaansens (VVD)
Minister zonder portefeuille: Rob Jetten (D66)
Staatssecretaris: Hans Vijlbrief (D66)
landbouw, natuur en voedselkwaliteit
Minister: Piet Adema (CU)
Minister zonder portefeuille: Christianne van der Wal (VVD)
volksgezondheid, welzijn en sport
Minister: Ernst J Kuipers (D66)
Minister zonder portefeuille: Conny Helder (VVD)
Staatssecretaris: Maarten van Ooijen (CU)
financiën
Minister: Sigrid Kaag (D66)
Staatssecretaris: Aukje de Vries (VVD)
Staatssecretaris: Marnix van Rij (CDA)
defensie
Minister: Kajsa Ollongren (D66)
Staatssecretaris: Christophe van der Maat (VVD)
binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Minister: Hanke Bruins Slot (CDA)
Minister zonder portefeuille: Hugo de Jonge (CDA)
Staatssecretaris: Alexandra van Huffelen (D66)
sociale zaken en werkgelegenheid
Minister: Karien van Gennip (CDA)
Minister zonder portefeuille: Carola Schouten (CU)

ministers zonder portefeuille

buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking: Liesje Schreinemacher (VVD)
primair en voortgezet onderwijs: Dennis Wiersma (VVD)
natuur en stikstof: Christianne van der Wal (VVD)
langdurige zorg en sport: Conny Helder (VVD)
rechtsbescherming: Franc Weerwind (D66)
klimaat en energie: Rob Jetten (D66)
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening: Hugo de Jonge (CDA)
armoedebeleid, participatie en pensioenen: Carola Schouten (CU)