Kabinet-Balkenende III

7 juli 2006 - 22 februari 2007


Minister-president: Jan Peter Balkenende

Viceminister-president: Gerrit Zalm

algemene zaken
economische zaken
Minister: Joop Wijn (CDA)
Staatssecretaris: Karien van Gennip (CDA)
binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Minister: Johan Remkes (VVD)
buitenlandse zaken
Minister: Ben Bot (CDA)
justitie
Minister: Ernst Hirsch Ballin (CDA)
onderwijs, cultuur en wetenschap
Minister: Maria van der Hoeven (CDA)
Staatssecretaris: Bruno Bruins (VVD)
volksgezondheid, welzijn en sport
Minister: Hans Hoogervorst (VVD)
Staatssecretaris: Clémence Ross-van Dorp (CDA)
defensie
Minister: Henk Kamp (VVD)
Staatssecretaris: Cees van der Knaap (CDA)
volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Minister: Pieter Winsemius (VVD)
Staatssecretaris: Pieter van Geel (CDA)
verkeer en waterstaat
Minister: Karla Peijs (CDA)
Staatssecretaris: Melanie Schultz van Haegen (VVD)
landbouw, natuur en voedselkwaliteit
Minister: Cees Veerman (CDA)
sociale zaken en werkgelegenheid
Minister: Aart Jan de Geus (CDA)
Staatssecretaris: Henk van Hoof (VVD)
financiën
Minister: Gerrit Zalm (VVD)

ministers zonder portefeuille

ontwikkelingssamenwerking: Agnes van Ardenne (CDA) (7 jul 2006 - 22 feb 2007)
: Atzo Nicolaï (VVD) (7 jul 2006 - 22 feb 2007)