Kabinet-Balkenende IV

22 februari 2007 - 14 oktober 2010


Minister-president: Jan Peter Balkenende

Viceminister-president: André Rouvoet, Wouter Bos

algemene zaken
buitenlandse zaken
Minister: Maxime Verhagen (CDA)
Minister zonder portefeuille: Maxime Verhagen (CDA)
justitie
Minister: Ernst Hirsch Ballin (CDA)
binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Minister: Ernst Hirsch Ballin (CDA)
Minister: Eimert van Middelkoop (GPV)
Staatssecretaris: Ank Bijleveld (CDA)
onderwijs, cultuur en wetenschap
Minister: André Rouvoet (CU)
Staatssecretaris: Marja van Bijsterveldt (CDA)
financiën
Minister: Jan Kees de Jager (CDA)
defensie
volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer
Minister: Tineke Huizinga (CU)
verkeer en waterstaat
Minister: Camiel Eurlings (CDA)
economische zaken
landbouw, natuur en voedselkwaliteit
Minister: Gerda Verburg (CDA)
sociale zaken en werkgelegenheid
Minister: Piet Hein Donner (CDA)
volksgezondheid, welzijn en sport
Minister: Ab Klink (CDA)
Minister: André Rouvoet (CU)

ministers zonder portefeuille

ontwikkelingssamenwerking: Maxime Verhagen (CDA) (23 feb 2010 - 14 okt 2010)