Wetsvoorstel 36550-XV - 15 april 2024
Indieners: Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU), Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Centraal vastgestelde datum voor de inbreng voor het verslag (in de vorm van feitelijke vragen) 17 mei 2024
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd