Gepubliceerd: 26 april 2024
Indiener(s): Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36550-XV-3.html
ID: 36550-XV-3

Nr. 3 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 26 april 2024

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

De begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 komt te luiden:

Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting incl NvW, amendementen en ISB's

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

58.958.694

58.639.952

2.341.636

3.397.224

3.338.061

8.335

               

Beleidsartikelen

           

1

Arbeidsmarkt

1.439.039

1.103.313

14.880

1.083.399

1.051.909

3.700

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

8.123.192

8.123.620

61.823

– 90.710

– 93.146

17.333

3

Arbeidsongeschiktheid

6.629

9.717

0

– 687

– 587

0

4

Jonggehandicapten

4.198.496

4.198.496

0

– 3.350

– 3.350

0

5

Werkloosheid

181.927

186.375

0

– 9.870

– 9.870

65

6

Ziekte en verlofregelingen

60.379

60.379

0

– 33.811

– 33.811

27.300

7

Kinderopvang

4.879.664

4.882.946

1.826.825

– 143.272

– 143.272

– 19.579

8

Oudedagsvoorziening

177.333

177.333

0

84

84

164

9

Nabestaanden

3.064

3.064

0

114

114

0

10

Tegemoetkoming ouders

9.495.502

9.495.502

345.809

– 250.162

– 250.162

– 54.030

11

Uitvoeringskosten

699.527

698.229

0

– 262

– 262

32.221

12

Rijksbijdragen

28.094.182

28.094.182

0

3.089.500

3.089.500

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

761.123

762.123

1.000

– 111.470

– 111.470

2.000

               

Niet-beleidsartikelen

           

96

Apparaat Kerndepartement

563.867

569.903

91.299

23.642

23.642

0

99

Nog onverdeeld

274.770

274.770

0

– 160.815

– 186.152

0

Toelichting

Algemeen

Met deze nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting 2024 wordt de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) gecorrigeerd in verband met de verwerping van het wetsvoorstel om het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 bijzonder te verhogen met 1,2%. Dit wetsvoorstel is op 16 april verworpen in de Eerste Kamer.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen van hoofdstuk 15, Begrotingsgefinancierd

Art 2. Bijstand Participatiewet en Toeslagenwet

Toeslagenwet

De uitkeringslasten voor de Toeslagenwet worden verlaagd als gevolg van de verwerping van het wetsvoorstel om het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 bijzonder te verhogen met 1,2%

Art 10.Tegemoetkoming ouders

Uitkeringslasten WKB

De uitkeringslasten voor de WKB worden verlaagd als gevolg van de verwerping van het wetsvoorstel om het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 bijzonder te verhogen met 1,2%

Art 99. Nog onverdeeld

Uitvoeringskosten Dienst Toeslagen

De uitgaven op artikel 99 worden neerwaarts bijgesteld, doordat de reservering voor de uitvoeringskosten bij Dienst Toeslagen voor de bijzondere verhoging van het minimumloon met 1,2% per 1 juli 2024 niet meer nodig is na de verwerping van het wetsvoorstel.

Meerjarige doorwerking

In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen eerste suppletoire begroting 2024 vóór nota van wijziging, de mutaties en de standen suppletoire begroting 2024 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.

Tabel 2 Meerjarige doorwerking verplichtingen begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

           
 

Stand vóór nota van wijziging

8.035.215

8.117.256

8.301.309

8.510.045

8.705.158

8.865.798

 

Inkomensoverdrachten

           
 

Toeslagenwet

– 2.733

– 5.406

– 5.355

– 5.335

– 5.364

– 5.321

 

Stand na nota van wijziging

8.032.482

8.111.850

8.295.954

8.504.710

8.699.794

8.860.477

               

10

Tegemoedkoming ouders

           
 

Stand vóór nota van wijziging

9.244.501

9.117.642

8.912.781

8.720.834

8.531.699

8.398.135

 

Inkomensoverdrachten

           
 

Uitkeringslasten WKB

839

– 13.861

– 13.700

– 13.631

– 13.821

– 14.302

 

Stand na nota van wijziging

9.245.340

9.103.781

8.899.081

8.707.203

8.517.878

8.383.833

               

99

Nog onverdeeld

           
 

Stand vóór nota van wijziging

116.955

271.257

319.811

319.720

292.940

321.932

 

Uitvoeringskosten Dienst Toeslagen

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

 

Stand na nota van wijziging

113.955

268.257

316.811

316.720

289.940

318.932

               

Totaal

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

           
 

Stand vóór nota van wijziging

47.323.876

49.862.389

49.395.652

50.505.719

51.395.618

52.252.961

 

Toeslagenwet

– 2.733

– 5.406

– 5.355

– 5.335

– 5.364

– 5.321

 

Uitkeringslasten WKB

839

– 13.861

– 13.700

– 13.631

– 13.821

– 14.302

 

Uitvoeringskosten Dienst Toeslagen

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

 

Stand na nota van wijziging

47.318.982

49.840.122

49.373.597

50.483.753

51.373.433

52.230.338

Tabel 3 Meerjarige doorwerking uitgaven Begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

           
 

Stand vóór nota van wijziging

8.033.207

8.113.396

8.300.631

8.514.676

8.712.087

8.872.606

 

Inkomensoverdrachten

           
 

Toeslagenwet

– 2.733

– 5.406

– 5.355

– 5.335

– 5.364

– 5.321

 

Stand na nota van wijziging

8.030.474

8.107.990

8.295.276

8.509.341

8.706.723

8.867.285

               

10

Tegemoedkoming ouders

           
 

Stand vóór nota van wijziging

9.244.501

9.117.642

8.912.781

8.720.834

8.531.699

8.398.135

 

Inkomensoverdrachten

           
 

Uitkeringslasten WKB

839

– 13.861

– 13.700

– 13.631

– 13.821

– 14.302

 

Stand na nota van wijziging

9.245.340

9.103.781

8.899.081

8.707.203

8.517.878

8.383.833

               

99

Nog onverdeeld

           
 

Stand vóór nota van wijziging

91.618

280.040

329.428

326.657

292.940

321.932

 

Uitvoeringskosten Dienst Toeslagen

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

 

Stand na nota van wijziging

88.618

277.040

326.428

323.657

289.940

318.932

               

Totaal

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

           
 

Stand vóór nota van wijziging

47.323.876

49.862.389

49.395.652

50.505.719

51.395.618

52.252.961

 

Toeslagenwet

– 2.733

– 5.406

– 5.355

– 5.335

– 5.364

– 5.321

 

Uitkeringslasten WKB

839

– 13.861

– 13.700

– 13.631

– 13.821

– 14.302

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen van hoofdstuk 40, Premiegefinancierd

Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting incl NvW, amendementen en ISB's

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

78.193.044

78.193.044

214.603

– 455.570

– 455.570

– 14.237

               

Beleidsartikelen

           

1

Arbeidsmarkt

434.055

434.055

0

60.904

60.904

0

3

Arbeidsongeschiktheid

14.192.288

14.192.288

0

– 176.607

– 176.607

0

5

Werkloosheid

3.579.605

3.579.605

214.603

– 118.727

– 118.727

– 14.237

6

Ziekte en verlofregelingen

5.037.471

5.037.471

0

– 188.914

– 188.914

0

8

Oudedagsvoorziening

52.336.311

52.336.311

0

– 416.710

– 416.710

0

9

Nabestaanden

347.383

347.383

0

47

47

0

11

Uitvoeringskosten

2.265.931

2.265.931

0

37.094

37.094

0

Art 1. Arbeidsmarkt

CRTV-LAO

De uitkeringslasten voor de Compensatieregeling Transitievergoeding bij Langdurige Arbeidsongeschiktheid worden verlaagd als gevolg van de verwerping van het wetsvoorstel om het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 bijzonder te verhogen met 1,2%

Art 3. Arbeidsongeschiktheid

WAO

De uitkeringslasten voor de WAO worden verlaagd als gevolg van de verwerping van het wetsvoorstel om het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 bijzonder te verhogen met 1,2%

IVA

De uitkeringslasten voor de IVA worden verlaagd als gevolg van de verwerping van het wetsvoorstel om het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 bijzonder te verhogen met 1,2%

WGA

De uitkeringslasten voor de WGA worden verlaagd als gevolg van de verwerping van het wetsvoorstel om het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 bijzonder te verhogen met 1,2%

WAZ

De uitkeringslasten voor de WAZ worden verlaagd als gevolg van de verwerping van het wetsvoorstel om het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 bijzonder te verhogen met 1,2%

WGA ERD

De uitkeringslasten voor de WGA ERD worden verlaagd als gevolg van de verwerping van het wetsvoorstel om het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 bijzonder te verhogen met 1,2%

Art.5 Werkloosheid

WW

De uitkeringslasten voor de WW worden verlaagd als gevolg van de verwerping van het wetsvoorstel om het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 bijzonder te verhogen met 1,2%

Art. 6 Ziekte en Verlofregeling

ZW

De uitkeringslasten voor de ZW worden verlaagd als gevolg van de verwerping van het wetsvoorstel om het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 bijzonder te verhogen met 1,2%

WAZO

De uitkeringslasten voor de WAZO worden verlaagd als gevolg van de verwerping van het wetsvoorstel om het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 bijzonder te verhogen met 1,2%

WIEG

De uitkeringslasten voor de WIEG worden verlaagd als gevolg van de verwerping van het wetsvoorstel om het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 bijzonder te verhogen met 1,2%

WBO

De uitkeringslasten voor de WBO worden verlaagd als gevolg van de verwerping van het wetsvoorstel om het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 bijzonder te verhogen met 1,2%

Art.8 Oudedagvoorziening

AOW

De uitkeringslasten voor de AOW worden verlaagd als gevolg van de verwerping van het wetsvoorstel om het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 bijzonder te verhogen met 1,2%

Art.9 Nabestaanden

ANW

De uitkeringslasten voor de ANW worden verlaagd als gevolg van de verwerping van het wetsvoorstel om het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 bijzonder te verhogen met 1,2%

Tabel 4 Meerjarige doorwerking verplichtingen en uitgaven, premiegefinancierd (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1

Arbeidsmarkt

           
 

Stand vóór nota van wijziging

495.125

517.604

540.580

563.855

587.575

616.584

 

Inkomensoverdrachten

           
 

CRTV-LAO

– 155

– 939

– 947

– 954

– 961

– 969

 

CRTV-LAO nominaal

– 11

– 110

– 151

– 194

– 236

– 281

 

Stand na nota van wijziging

494.970

516.665

539.633

562.901

586.614

615.615

               

3

Arbeidsongeschiktheid

           
 

Stand vóór nota van wijziging

14.102.479

14.977.215

15.645.751

16.328.095

17.203.574

17.970.406

 

Inkomensoverdrachten

           
 

WAO

– 18.000

– 32.000

– 29.000

– 26.000

– 23.000

– 21.000

 

WAO nominaal

– 1.253

– 3.764

– 4.638

– 5.269

– 5.653

– 6.082

 

IVA

– 30.000

– 56.000

– 53.000

– 50.000

– 47.000

– 46.000

 

IVA nominaal

– 1.984

– 6.468

– 8.472

– 10.149

– 11.586

– 13.378

 

WGA

– 30.000

– 56.000

– 53.000

– 51.000

– 47.000

– 47.000

 

WGA nominaal

– 1.919

– 6.395

– 8.469

– 10.361

– 11.607

– 13.702

 

WGA ERD

– 3.000

– 6.000

– 6.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

 

WGA ERD nominaal

– 192

– 685

– 959

– 1.016

– 1.235

– 1.458

 

WAZ

– 418

– 719

– 616

– 524

– 464

– 414

 

WAZ nominaal

– 32

– 94

– 106

– 114

– 120

– 126

 

Stand na nota van wijziging

14.015.681

14.945.215

15.616.751

16.302.095

17.180.574

17.949.406

               

5

Werkloosheid

           
 

Stand vóór nota van wijziging

3.476.845

4.041.349

4.689.037

5.298.034

5.871.884

6.277.668

 

Inkomensoverdrachten

           
 

WW

– 15.061

– 21.026

– 21.518

– 23.525

– 23.919

– 24.002

 

WW nominaal

– 906

– 2.179

– 3.179

– 4.528

– 5.687

– 6.835

 

Stand na nota van wijziging

3.460.878

4.018.144

4.664.340

5.269.981

5.842.278

6.246.831

               

6

Ziekte en Verlofregeling

           
 

Stand vóór nota van wijziging

4.855.987

5.102.570

5.360.758

5.612.101

5.898.371

6.223.676

 

Inkomensoverdrachten

           
 

WAZO

– 3.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

 

WAZO nominaal

– 250

– 738

– 1.045

– 1.357

– 1.672

– 1.998

 

WBO

– 2.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

 

WBO nominaal

– 120

– 310

– 443

– 577

– 713

– 854

 

ZEZ

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

 

WIEG

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

 

WIEG nominaal

– 60

– 103

– 148

– 192

– 238

– 285

 

ZW

– 7.153

– 11.057

– 7.561

– 7.415

– 7.590

– 7.657

 

ZW nominaal

– 429

– 1.144

– 1.116

– 1.426

– 1.803

– 2.180

 

Stand na nota van wijziging

4.840.975

5.078.218

5.339.445

5.590.134

5.875.355

6.199.702

               

8

Oudedagvoorziening

           
 

Stand vóór nota van wijziging

52.154.600

54.880.480

58.169.045

61.504.923

64.027.329

67.441.440

 

Inkomensoverdrachten

           
 

AOW

– 217.568

– 379.640

– 390.791

– 402.716

– 409.663

– 418.944

 

AOW nominaal

– 17.431

– 44.681

– 62.250

– 80.057

– 97.307

– 115.487

 

Stand na nota van wijziging

51.919.601

54.456.159

57.716.004

61.022.150

63.520.359

66.907.009

               

9

Nabestaanden

           
 

Stand vóór nota van wijziging

349.413

348.258

346.744

347.091

357.839

359.783

 

Inkomensoverdrachten

           
 

Anw

– 1.843

– 2.996

– 2.956

– 2.936

– 3.006

– 2.989

 

Anw nominaal

– 140

– 348

– 437

– 524

– 628

– 714

 

Stand na nota van wijziging

347.430

344.914

343.351

343.631

354.205

356.080

               

Totaal

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, premiegefinancierd

           
 

Stand vóór nota van wijziging

47.323.876

49.862.389

49.395.652

50.505.719

51.395.618

52.252.961

 

CRTV-LAO

– 155

– 939

– 947

– 954

– 961

– 969

 

CRTV-LAO nominaal

– 11

– 110

– 151

– 194

– 236

– 281

 

WAO

– 18.000

– 32.000

– 29.000

– 26.000

– 23.000

– 21.000

 

WAO nominaal

– 1.253

– 3.764

– 4.638

– 5.269

– 5.653

– 6.082

 

IVA

– 30.000

– 56.000

– 53.000

– 50.000

– 47.000

– 46.000

 

IVA nominaal

– 1.984

– 6.468

– 8.472

– 10.149

– 11.586

– 13.378

 

WGA

– 30.000

– 56.000

– 53.000

– 51.000

– 47.000

– 47.000

 

WGA nominaal

– 1.919

– 6.395

– 8.469

– 10.361

– 11.607

– 13.702

 

WGA ERD

– 3.000

– 6.000

– 6.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

 

WGA ERD nominaal

– 192

– 685

– 959

– 1.016

– 1.235

– 1.458

 

WAZ

– 418

– 719

– 616

– 524

– 464

– 414

 

WAZ nominaal

– 32

– 94

– 106

– 114

– 120

– 126

 

WW

– 15.061

– 21.026

– 21.518

– 23.525

– 23.919

– 24.002

 

WW nominaal

– 906

– 2.179

– 3.179

– 4.528

– 5.687

– 6.835

 

WAZO

– 3.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

 

WAZO nominaal

– 250

– 738

– 1.045

– 1.357

– 1.672

– 1.998

 

WBO

– 2.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

 

WBO nominaal

– 120

– 310

– 443

– 577

– 713

– 854

 

ZEZ

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

 

WIEG

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

 

WIEG nominaal

– 60

– 103

– 148

– 192

– 238

– 285

 

AOW

– 217.568

– 379.640

– 390.791

– 402.716

– 409.663

– 418.944

 

AOW nominaal

– 17.431

– 44.681

– 62.250

– 80.057

– 97.307

– 115.487

 

ZW

– 7.153

– 11.057

– 7.561

– 7.415

– 7.590

– 7.657

 

ZW nominaal

– 429

– 1.144

– 1.116

– 1.426

– 1.803

– 2.180

 

Anw

– 1.843

– 2.996

– 2.956

– 2.936

– 3.006

– 2.989

 

Anw nominaal

– 140

– 348

– 437

– 524

– 628

– 714

 

Stand na nota van wijziging

46.968.951

49.217.993

48.727.850

49.808.885

50.678.530

51.504.606

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip