Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Agenderen voor plenair debat
Agenderen - plenair debat
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering