Wetsvoorstel 35925-XIX - 21 september 2021

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 december 2021
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)