Stemming

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2022

89,3 %
10,7 %


Fractie Den Haan

FVD

BIJ1

Volt

SGP

DENK

BBB

Omtzigt

VVD

Groep Van Haga

SP

D66

PVV

PvdA

PvdD

CU

JA21

CDA

GL