Wetsvoorstel 35925-VIII - 21 september 2021

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Ter informatie
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Leveren inbreng
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)
Brief regering