Wetsvoorstel 35925-VIII - 21 september 2021
Indieners: Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU), Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 december 2021
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Nota van wijziging
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Amendement
Amendement
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Brief regering
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Amendement
Amendement
Brief regering
Amendement
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Leveren inbreng
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Amendement
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Brief regering
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)
Brief regering