Stemming

Gewijzigde motie van het lid Simons c.s. over de racistische karikatuur van Zwarte Piet verbieden in de openbare ruimte (t.v.v. 35925-VIII-134)

7,3 %
92,0 %


D66

CDA

SP

PvdA

PVV

VVD

Omtzigt

SGP

Volt

Groep Van Haga

CU

GL

BIJ1

Fractie Den Haan

FVD

DENK

JA21

BBB

PvdD


Nr. 141 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SIMONS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 134

Voorgesteld 16 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Zwarte Piet een racistische stereotypering is, en dit door talloze organisaties (zoals de Verenigde Naties) is onderschreven;

constaterende dat racistische stereotyperingen een symptoom zijn van racisme;

constaterende dat racisme een ernstige vorm is van discriminatie, en discriminatie op grond van artikel 1 van de Nederlandse Grondwet is verboden en strafbaar is gesteld op grond van artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht;

constaterende dat, dankzij anti-Zwarte-Pietdemonstranten, de meerderheid van de Nederlandse bevolking inmiddels van mening is dat er in de samenleving geen plek meer is voor Zwarte Piet en steeds meer gemeenten afstand doen van de racistische karikatuur;

constaterende dat Zwarte Piet desondanks ieder jaar opduikt in de publieke ruimte, voornamelijk in gemeenten die de racistische karikatuur nog niet hebben verbannen;

overwegende dat de publieke ruimte voor iedereen veilig en toegankelijk moet zijn;

overwegende dat tradities altijd en door de eeuwen heen onderhevig zijn (geweest) aan verandering;

verzoekt de regering op grond van artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht de racistische karikatuur van Zwarte Piet te verbieden in de openbare ruimte,

en gaat over tot de orde van de dag.

Simons

Van Baarle

Van Esch


Gewijzigde motie van het lid Simons c.s. over de racistische karikatuur van Zwarte Piet verbieden in de openbare ruimte (t.v.v. 35925-VIII-134)

2021-12-16
Dossier: 35925-VIII
Indiener(s): Stephan van Baarle (DENK), Sylvana Simons (BIJ1), Eva van Esch (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-VIII-141.html