Wetsvoorstel 35897 - 27 augustus 2021

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 november 2021
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Amendement
Amendement
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Nota van wijziging
Brief regering
Nota van wijziging
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen (plenair)
Brief regering
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)