Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Controversieel verklaren
Brief regering
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)