Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Maatoug ter vervanging van nr. 22 over het koppelen van het recht op kindgebonden budget aan het rechtmatig verblijf van een ouder

27,3 %
72,7 %


PVV

Volt

BIJ1

SP

JA21

D66

Omtzigt

CU

GL

SGP

PvdD

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

PvdA

DENK

CDA

FVD

VVD

BBB


Nr. 23 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 22

Ontvangen 15 november 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel XXVIII komt het voorgestelde vijfde lid als volgt te luiden:

  • 5. Artikel 9, tweede lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen is niet van toepassing.

Toelichting

De Kinderombudsman en Nationale ombudsman vragen al jaren aandacht voor kinderen die in armoede opgroeien, wanneer één van hun ouders niet legaal in Nederland verblijft. In dit wetsvoorstel wordt dit grotendeels opgelost, maar dit gebeurt door het recht op het kindgebonden budget afhankelijk te maken van de verblijfsstatus van het kind. Indiener acht dit onwenselijk, omdat het in dit geval nog steeds kan voorkomen dat er geen recht bestaat op kindgebonden budget, terwijl de ouders wel rechtmatig in Nederland verblijven. Indiener stelt dus voor om het recht op het kindgebonden budget te geven aan kinderen waarvan ten minste één van de ouders rechtmatig in Nederland verblijft. Zo hoeft geen enkel kind in armoede op te groeien omdat er geen aanspraak gemaakt kan worden op het kindgebonden budget.

Maatoug


Gewijzigd amendement van het lid Maatoug ter vervanging van nr. 22 over het koppelen van het recht op kindgebonden budget aan het rechtmatig verblijf van een ouder

2021-11-15
Dossier: 35897
Indiener(s): Senna Maatoug (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35897-23.html