Kamerstuk 35897-23

Gewijzigd amendement van het lid Maatoug ter vervanging van nr. 22 over het koppelen van het recht op kindgebonden budget aan het rechtmatig verblijf van een ouder

Dossier: Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2022)

Gepubliceerd: 15 november 2021
Indiener(s): Senna Maatoug (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35897-23.html
ID: 35897-23
Origineel: 35897-22

27,3 %
72,7 %

PVV

PvdA

D66

PvdD

DENK

CU

GL

BIJ1

SP

FVD

VVD

Omtzigt

Fractie Den Haan

CDA

Volt

JA21

SGP

Groep Van Haga

BBB


Nr. 23 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID MAATOUG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 22

Ontvangen 15 november 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel XXVIII komt het voorgestelde vijfde lid als volgt te luiden:

  • 5. Artikel 9, tweede lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen is niet van toepassing.

Toelichting

De Kinderombudsman en Nationale ombudsman vragen al jaren aandacht voor kinderen die in armoede opgroeien, wanneer één van hun ouders niet legaal in Nederland verblijft. In dit wetsvoorstel wordt dit grotendeels opgelost, maar dit gebeurt door het recht op het kindgebonden budget afhankelijk te maken van de verblijfsstatus van het kind. Indiener acht dit onwenselijk, omdat het in dit geval nog steeds kan voorkomen dat er geen recht bestaat op kindgebonden budget, terwijl de ouders wel rechtmatig in Nederland verblijven. Indiener stelt dus voor om het recht op het kindgebonden budget te geven aan kinderen waarvan ten minste één van de ouders rechtmatig in Nederland verblijft. Zo hoeft geen enkel kind in armoede op te groeien omdat er geen aanspraak gemaakt kan worden op het kindgebonden budget.

Maatoug