Kamerstuk 35897-21

Motie van het lid Léon de Jong over aanpassing van de rekenrente voor pensioenfondsen

Dossier: Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2022)

Gepubliceerd: 11 november 2021
Indiener(s): Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35897-21.html
ID: 35897-21

30,7 %
69,3 %

D66

Omtzigt

FVD

PvdD

VVD

PvdA

BBB

SGP

JA21

Volt

BIJ1

CDA

GL

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

DENK

SP

PVV

CU


Nr. 21 MOTIE VAN HET LID LÉON DE JONG

Voorgesteld 11 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door het al dertien jaar uitblijven van pensioenindexatie gepensioneerden en werkenden 25% pensioenkoopkrachtverlies hebben geleden;

overwegende dat met de behaalde rendementen en de enorme buffer van pensioenfondsen het uitblijven van pensioenindexatie onacceptabel is;

verzoekt de regering de rekenrente aan te passen naar een meer reële rekenrente, die meer recht doet aan het meerjarig rendement van pensioenfondsen waardoor kortingen kunnen worden voorkomen en indexatie weer mogelijk wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Léon de Jong