Kamerstuk 35897-20

Motie van het lid Léon de Jong over het niet schrappen van de nationaliteitsvereiste in de AOW

Dossier: Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2022)

Gepubliceerd: 11 november 2021
Indiener(s): Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35897-20.html
ID: 35897-20

18,7 %
81,3 %

Omtzigt

PvdA

FVD

SP

Groep Van Haga

BIJ1

JA21

BBB

DENK

SGP

Fractie Den Haan

Volt

CU

VVD

PVV

PvdD

CDA

GL

D66


Nr. 20 MOTIE VAN HET LID LÉON DE JONG

Voorgesteld 11 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de nationaliteitsvereiste in de AOW niet te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Léon de Jong