Kamerstuk 35897-19

Motie van het lid Stoffer over het aanvragen van een spoedadvies van de Raad van State over WGA-voorschotten

Dossier: Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2022)

Gepubliceerd: 11 november 2021
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35897-19.html
ID: 35897-19

33,3 %
66,7 %

Fractie Den Haan

PvdA

DENK

JA21

D66

Groep Van Haga

FVD

CDA

BBB

SGP

VVD

GL

CU

PvdD

PVV

Volt

SP

Omtzigt

BIJ1


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID STOFFER

Voorgesteld 11 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Verzamelwet SZW 2022 een wijziging is opgenomen die erop ziet dat «WGA-voorschotten» die aan werknemers zijn verstrekt door het UWV kunnen worden verhaald op eigenrisicodragende werkgevers, als blijkt dat er geen sprake was van recht op uitkering;

constaterende dat dit onderdeel van de verzamelwet was ondergebracht in een nota van wijziging, waardoor de Kamer hierover geen advies van de Raad van State heeft ontvangen;

overwegende dat dit in het kader van een zorgvuldig wetgevingstraject wel wenselijk is;

verzoekt de regering de Raad van State te verzoeken met spoed over dit onderdeel van de wet een advies uit te brengen voordat de Kamer stemt over deze verzamelwet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer