Wetsvoorstel 35470-VI - 20 mei 2020

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Geagendeerd voor het wetgevingsoverleg op 16 juni 2020 over het jaarverslag en de slotwet 2019
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - zonder stemming aannemen
Behandelen [geen Parlisproces]
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd