Stemming

Motie van de leden Van den Berge en Westerveld over het optimaliseren van het aanbod jeugdhulp

100,0 %
0,0 %


Van Haga

SP

DENK

PvdD

PVV

FvD

50PLUS

GL

CDA

PvdA

VVD

Groep Krol/vKA

D66

CU

SGP


Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERGE EN WESTERVELD

Voorgesteld tijdens Wetgevingsoverleg van 16 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Algemene Rekenkamer constateert dat het vereiste jeugdhulpaanbod vaak niet beschikbaar is, waardoor problemen in een gezin verder onnodig escaleren en spoedmaatregelen onontkoombaar zijn;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe het aanbod van jeugdhulp kan worden geoptimaliseerd, waardoor gezinsproblemen snel worden onderkend, aangepakt en gede-escaleerd, zodat de oplegging van spoedmaatregelen zo veel mogelijk kan worden teruggedrongen, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berge

Westerveld


Motie van de leden Van den Berge en Westerveld over het optimaliseren van het aanbod jeugdhulp

2020-06-16
Dossier: 35470-VI
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL), Niels van den Berge (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35470-VI-9.html