Kamerstuk 35470-VI-11

Motie van het lid Van Nispen c.s. over het overbrengen van de heer Singh naar Nederland

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019


78,0 %
22,0 %

FvD

CDA

SP

Van Haga

50PLUS

PvdD

Groep Krol/vKA

CU

VVD

DENK

PVV

PvdA

SGP

D66

GL


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Voorgesteld tijdens Wetgevingsoverleg van 16 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de 75-jarige Nederlander Jaitsen Singh al 36 jaar vastzit in een gevangenis in de Verenigde Staten, zijn verzoeken om naar Nederland overgebracht te worden tot nu toe steeds worden afgewezen, terwijl dat op humanitaire gronden gerechtvaardigd zou zijn;

verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen om de heer Singh op korte termijn naar Nederland over te laten brengen, verzoeken tot overbrenging te honoreren en hiertoe zo nodig de procedure tot overdracht van de tenuitvoerlegging te starten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Sjoerdsma

Van Helvert

Ploumen

Voordewind

Wassenberg

Van Ojik