Stemming

Motie van het lid Van Nispen c.s. over het afpakken van crimineel vermogen

100,0 %
0,0 %


DENK

PVV

Van Haga

FvD

CDA

GL

50PLUS

SGP

Groep Krol/vKA

PvdD

SP

D66

VVD

PvdA

CU


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Voorgesteld tijdens Wetgevingsoverleg van 16 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de resultaten van de afpakketen nog steeds tegenvallen en dat ook de Algemene Rekenkamer kritisch is en maar «weinig verbetering ziet in de afpakketen»;

tevens constaterende dat de Rekenkamer aanbeveelt om structurele maatregelen te treffen en binnen de keten te komen tot een uniforme werkwijze, waarbij het goed zou zijn als de Minister de verantwoordelijkheid neemt binnen JenV om de problematiek binnen de afpakketen op te lossen;

van mening dat criminaliteit niet mag lonen, de conclusies van de Rekenkamer houtsnijden en er inderdaad meer gedaan zou moeten worden om structureel meer crimineel vermogen af te pakken;

verzoekt de regering, in lijn met de constateringen van de Algemene Rekenkamer regie te nemen in de afpakketen en zorg te dragen voor het zo snel mogelijk structureel meer afpakken van crimineel vermogen en de Kamer heel concreet te informeren wat ervoor nodig is om dat te bereiken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Groothuizen

Van Dam

Yeşilgöz-Zegerius

Van den Berge


Motie van het lid Van Nispen c.s. over het afpakken van crimineel vermogen

2020-06-16
Dossier: 35470-VI
Indiener(s): Niels van den Berge (GL), Maarten Groothuizen (D66), Michiel van Nispen (SP), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD), Chris van Dam (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35470-VI-10.html