Wetsvoorstel 35352 - 28 november 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Aanmelden voor plenaire behandeling, na het zomerreces
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)