Kamerstuk 35352-8

Amendement van het lid Bisschop over het schrappen van de vermelding van sociale en maatschappelijke competenties

Dossier: Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Gepubliceerd: 16 september 2020
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35352-8.html
ID: 35352-8

18,0 %
82,0 %

VVD

SP

Krol

50PLUS

PvdD

SGP

FvD

DENK

PVV

CDA

Van Haga

D66

PvdA

GL

vKA

CU


Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 16 september 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt in het voorgestelde derde lid, onder b, «het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan» vervangen door «het bevorderen dat de leerling deel uitmaakt van en bijdraagt aan».

II

In artikel II wordt in het voorgestelde vierde lid, onder b, «het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan» vervangen door «het bevorderen dat de leerling deel uitmaakt van en bijdraagt aan».

III

In artikel III, onderdeel A, wordt in het voorgestelde artikel 17, eerste lid, onder b, «het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan» vervangen door «het bevorderen dat de leerling deel uitmaakt van en bijdraagt aan».

IV

In artikel V wordt in het voorgestelde derde lid, onder b, «het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan» vervangen door «het bevorderen dat de leerling deel uitmaakt van en bijdraagt aan».

V

In artikel VI, onderdeel A, wordt in het voorgestelde artikel 42, eerste lid, onder b, «het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan» vervangen door «het bevorderen dat de leerling deel uitmaakt van en bijdraagt aan».

VI

In artikel VIII, onderdeel a, onder A, wordt in het met artikel III, onderdeel A, voorgestelde artikel 2.2, eerste lid, onder b, «het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan» vervangen door «het bevorderen dat de leerling deel uitmaakt van en bijdraagt aan».

VII

In artikel VIII, onderdeel b, wordt in het met onderdeel A voorgestelde artikel 2.2, eerste lid, onder b, «het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan» vervangen door «het bevorderen dat de leerling deel uitmaakt van en bijdraagt aan».

Toelichting

De regering wil dat scholen in het kader van kwaliteitszorg ook bij het burgerschapsonderwijs opbrengsten volgen en resultaten in beeld brengen. Blijkens de toelichting gaat het dan ook om herkenbare aandacht voor competenties als empathie, sympathie en responsiviteit. Ondergetekende vindt het onwenselijk dat een verplichte meetcultuur ontstaat op het gebied van deze nauwelijks meetbare competenties. Dit amendement schrapt daarom de vermelding van competenties, omdat zij een bron van onduidelijkheid kunnen worden in het toezicht. De zorgplicht van scholen moet zijn dat zij bevorderen dat leerlingen deel uitmaken van en bijdragen aan de pluriforme, democratische Nederlandse samenleving.

Bisschop