Stemming

Amendement van de leden Westerveld en Van den Hul t.v.v. nr. 17 over het expliciet benoemen van de rechten van het kind

45,3 %
54,7 %


GL

D66

CDA

vKA

SGP

FvD

SP

50PLUS

Van Haga

CU

PvdA

DENK

Krol

VVD

PVV

PvdD


Nr. 18 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 171

Ontvangen 9 november 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt in het voorgestelde artikel 8, derde lid, onderdeel a, na «mens» ingevoegd «, waaronder die van het kind».

II

In artikel II wordt in het voorgestelde artikel 11, vierde lid, onderdeel a, na «mens» ingevoegd «, waaronder die van het kind».

III

In artikel III, onderdeel A, wordt in het voorgestelde artikel 17, eerste lid, onderdeel a, na «mens» ingevoegd «, waaronder die van het kind».

IV

In artikel V wordt in het voorgestelde artikel 10, derde lid, onderdeel a, na «mens» ingevoegd «, waaronder die van het kind».

V

In artikel VI, onderdeel A, wordt in het voorgestelde artikel 42, eerste lid, onderdeel a, na «mens» ingevoegd «, waaronder die van het kind».

VI

In artikel VIII, onderdeel a, onder A, wordt in het met artikel III, onderdeel A, voorgestelde artikel 2.2, eerste lid, onderdeel a, na «mens» ingevoegd «, waaronder die van het kind».

VII

In artikel VIII, onderdeel b, onder A, wordt in het voorgestelde artikel 2.2, eerste lid, onderdeel a, na «mens» ingevoegd «, waaronder die van het kind».

Toelichting

In deze wet wordt vastgelegd dat kinderen respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat bij wordt gebracht, zoals verankerd in de Grondwet en de universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van mens. De indieners van het amendement vinden het belangrijk dat hierbij ook aandacht is voor het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Het is essentieel dat kinderen hun eigen rechten en plichten kennen en dat ook dit Verdrag binnen het onderwijs wordt nageleefd. Daarom worden de rechten van kinderen expliciet benoemd in dit amendement.

Westerveld Van den Hul


Amendement van de leden Westerveld en Van den Hul t.v.v. nr. 17 over het expliciet benoemen van de rechten van het kind

2020-11-09
Dossier: 35352
Indiener(s): Kirsten van den Hul (PvdA), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35352-18.html