Wetsvoorstel 35350-B - 26 november 2019

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 december 2019
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Amendement
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd