Kamerstuk 35350-B-6

Amendement van het lid Jasper van Dijk over een nieuwjaarsgift voor huishoudens in armoede

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Gepubliceerd: 13 december 2019
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35350-B-6.html
ID: 35350-B-6

Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 13 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 3 wordt in de tweede zin «€ 1.445.991.000» vervangen door «€ 1.745.991.000».

II

In artikel 1 gemeentefonds van de begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag, het uitgavenbedrag en het ontvangstenbedrag verhoogd met € 300.000 (x € 1.000).

Toelichting

Terwijl het begrotingsoverschot € 14 miljard bedraagt en de regering het geld voor 2019 niet uitgegeven krijgt, leven in het rijke Nederland 584.000 huishoudens, waarvan 264.000 kinderen, in armoede. Het CBS constateerde onlangs dat het risico op armoede gelijk is gebleven ten opzichte van het vorige jaar. Er is dus feitelijk geen vooruitgang geboekt.

De indiener is van mening dat armoede niet voor zou moeten komen in een beschaafd land als Nederland. Kinderen die in armoede opgroeien beginnen vanuit achterstand en hebben hier vaak hun hele leven last van. Elke dag een warme maaltijd, op bezoek gaan bij familie, kerst met een kerstboom, cadeautjes en een kerstmaaltijd; geen van deze zaken zijn vanzelfsprekend voor kinderen die in armoede opgroeien.

Dit amendement maakt eenmalig € 300 miljoen uit het begrotingsoverschot over naar het gemeentefonds teneinde alle huishoudens die in armoede leven via de gemeente een nieuwjaarsgift van € 500 te geven.

De indiener wil dat naast deze incidentele nieuwjaarsgift in 2020 toegewerkt wordt naar een structurele oplossing voor armoede. Dat kan door het verhogen van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen tot een niveau waarbij mensen er tenminste hun vaste uitgaven van kunnen betalen. Nu is dat vaak niet het geval, zo laat onderzoek van het Nibud zien. Een gezin met een bijstandsuitkering en twee oudere kinderen komt € 275 per maand te kort, hetzelfde gezin met een minimumloon komt € 217 tekort. En hoe meer kinderen, hoe hoger de tekorten.

In afwachting op deze structurele oplossing wordt met dit amendement alvast een handreiking aan deze huishoudens in armoede gedaan, om hen bij de feestdagen en het nieuwe jaar op weg te helpen.

Jasper van Dijk