Stemming

Amendement van de leden Jasper van Dijk en Renkema tvv nr. 3 over continuering beschut werk bonus

47,3 %
52,7 %


vKA

CU

FvD

D66

DENK

PvdA

Van Haga

GL

VVD

PVV

SP

PvdD

50PLUS

SGP

CDA


Nr. 4 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN RENKEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 31

Ontvangen 5 december 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 3 wordt in de tweede zin «€ 4.499.369.000» vervangen door «€ 4.515.869.000».

II

In artikel 1 gemeentefonds van de begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag, het uitgavenbedrag en het ontvangstenbedrag verhoogd met € 16.500 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement willen de indieners de beschut werk bonus continueren. Beschut werk is voor diegene die dat het hardst nodig hebben. De gerealiseerde beschutte werkplekken blijven echter ver achter bij de streefcijfers. Een reden voor de terughoudendheid van gemeenten ligt in het feit dat de beschut werk bonus afloopt per 2020. De indieners vinden het wenselijk dat de beschut werk bonus wordt gecontinueerd in 2020 en willen dat er volgend jaar toegewerkt wordt naar een structurele financiering. Voor de beschut werk bonus 2020 willen de indieners 16,5 miljoen euro gebruiken uit het begrotingsoverschot. Het geld kan nog dit jaar via het gemeentefonds weggezet worden. De indieners willen dat de beschut werk bonus over de gemeenten wordt verdeeld naar rato van het aantal gerealiseerde beschut werk plekken. De indieners zijn van mening dat het eerlijker is richting gemeenten die hard hun best doen om beschutte werkplekken te realiseren, als zij hier daadwerkelijk voor beloond worden. Daarom wordt bij de verdeel systematiek het aantal daadwerkelijk gerealiseerde beschut werk plekken maatgevend voor de beschut werk bonus.

Jasper van Dijk Renkema


Amendement van de leden Jasper van Dijk en Renkema tvv nr. 3 over continuering beschut werk bonus

2019-12-05
Dossier: 35350-B
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP), Wim-Jan Renkema (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35350-B-4.html