Stemming

Amendement van de leden Jasper van Dijk en Alkaya ter vervanging van nr. 6 over een nieuwjaarsgift voor huishoudens in armoede

46,0 %
54,0 %


SGP

vKA

CDA

Van Haga

50PLUS

D66

PvdA

PVV

PvdD

CU

VVD

SP

GL

FvD

DENK


Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN ALKAYA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 61

Ontvangen 13 december 2019

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 3 wordt in de tweede zin «€ 1.445.991.000» vervangen door «€ 1.745.991.000».

II

In artikel 1 gemeentefonds van de begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag, het uitgavenbedrag en het ontvangstenbedrag verhoogd met € 300.000 (x € 1.000).

Toelichting

Terwijl het begrotingsoverschot 10 miljard euro bedraagt, leven in Nederland 584.000 huishoudens in armoede. Daaronder bevinden zich ruim 260.000 kinderen. Het CBS constateerde onlangs dat het risico op armoede niet is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Er is dus feitelijk geen vooruitgang geboekt.

Dit amendement maakt eenmalig 300 miljoen euro uit het begrotingsoverschot over naar het gemeentefonds teneinde alle gezinnen die in armoede leven via de gemeente een eindejaarsgift van 500 euro te geven.

Indieners willen dat naast deze incidentele eindejaarsgift in 2020 wordt toegewerkt naar een structurele oplossing. Dat kan door het verhogen van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen. In afwachting van deze structurele oplossing wordt met dit amendement alvast een handreiking gedaan naar de gezinnen in armoede.

Jasper van Dijk Alkaya


Amendement van de leden Jasper van Dijk en Alkaya ter vervanging van nr. 6 over een nieuwjaarsgift voor huishoudens in armoede

2019-12-13
Dossier: 35350-B
Indiener(s): Mahir Alkaya (SP), Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35350-B-7.html