Wetsvoorstel 35043 - 25 september 2018
Indiener: Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 april 2019
Status: Aangenomen
Brief regering
Ter informatie
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd