Kamerstuk 35043-23

Motie van het lid Agema over het oordeel van de patiënt als criterium voor medische noodzaak

Dossier: Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische hulpmiddelen)


36,0 %
64,0 %

SGP

PVV

50PLUS

GL

SP

VVD

FVD

CU

PvdA

CDA

DENK

D66

PvdD


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 11 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een implantaat in principe levenslang in je lichaam zit en er altijd op enig moment bijwerkingen of nadelige gezondheidseffecten kunnen optreden;

overwegende dat je als patiënt te allen tijde zelf moet kunnen beslissen of je een implantaat wilt behouden of wilt verwijderen, ook als er nog geen klachten zijn;

constaterende dat het verwijderen van implantaten nu uitsluitend vergoed wordt indien er sprake is van een medische noodzaak;

verzoekt de regering, het oordeel van de patiënt als criterium bij het vaststellen van medische noodzaak mee te laten wegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema