Kamerstuk 35043-20

Motie van de leden Ploumen en Van Gerven over de volledigheid en toegankelijkheid van EUDAMED

Dossier: Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische hulpmiddelen)


85,3 %
14,7 %

PVV

SP

PvdA

D66

DENK

PvdD

FVD

CU

GL

50PLUS

SGP

CDA

VVD


Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN PLOUMEN EN VAN GERVEN

Voorgesteld 11 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor het slagen van het nieuwe Europese hulpmiddelenbeleid volledigheid van de informatie in EUDAMED en toegankelijkheid voor iedereen cruciaal zijn,

verzoekt de regering, hierop in Europees verband aan te dringen en de Kamer van de voortgang van de onderhandelingen over de invulling van EUDAMED op de hoogte te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ploumen

Van Gerven