Kamerstuk 35043-18

Motie van het lid Ploumen over actief melden van slijtage of lekkage van borstimplantaten

Dossier: Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische hulpmiddelen)


100,0 %
0,0 %

VVD

CU

PVV

PvdA

SP

D66

50PLUS

PvdD

DENK

FVD

CDA

SGP

GL


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN

Voorgesteld 11 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de Richtlijn nevenbevindingen bevolkingsonderzoek borstkanker staat dat eventuele slijtage en/of lekkage niet wordt gemeld aan de huisarts;

overwegende dat de richtlijn naar verwachting voor de zomer wordt aangepast;

verzoekt de regering, in afwachting van de richtlijn nu al te garanderen dat slijtage en/of lekkage van borstimplantaten actief wordt gemeld aan de huisarts,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ploumen