Kamerstuk 35043-19

Motie van het lid Ploumen c.s. over vergoeden van explantatie bij psychische belasting

Dossier: Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische hulpmiddelen)


47,3 %
52,7 %

CU

PvdA

50PLUS

SP

SGP

DENK

CDA

PVV

D66

VVD

GL

FVD

PvdD


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN C.S.

Voorgesteld 11 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er steeds meer bekend wordt over de nadelige gevolgen van borstimplantaten;

overwegende dat dit tot terechte onzekerheid leidt bij veel vrouwen met borstimplantaten en dat deze psychische belasting een medische noodzaak tot explantatie kan vormen;

van mening dat vrouwen die hun borstimplantaten willen laten verwijderen daarvan niet weerhouden mogen worden omdat ze het zelf moeten betalen;

verzoekt de regering, te garanderen dat explantatie van borstimplantaten ook vergoed wordt wanneer de arts oordeelt dat de psychische belasting een medische noodzaak vormt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ploumen

Van Gerven

Agema