Stemming

Motie van de leden Van Gerven en Ploumen over de kanalisatieregeling per AMvB regelen

47,3 %
52,7 %


SP

VVD

50PLUS

PvdD

D66

PVV

CDA

DENK

FVD

CU

SGP

PvdA

GL


Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN PLOUMEN

Voorgesteld 11 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de verordening een optionele delegatiegrondslag biedt, op basis waarvan lidstaten het recht hebben om het gebruik van een specifiek soort hulpmiddel te beperken;

overwegende dat thans via delegatiegrondslag een kanalisatieregeling bestaat, die inhoudt dat bepaalde testen voor thuisgebruik waarbij de uitslag grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zoals een hiv-test, uitsluitend door artsen en apothekers mogen worden verstrekt;

overwegende dat het belangrijk is om die regeling voort te zetten in verband met de wenselijkheid van handhaving van dergelijke transacties en de wenselijkheid van betrokkenheid van of eventuele nazorg door een arts of apotheker;

spreekt uit dat het eventueel aanspreken van aanbieders van buiten Europa geen reden is om de regeling te laten vallen en verzoekt de regering deze kanalisatieregeling per AMvB te regelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Ploumen


Motie van de leden Van Gerven en Ploumen over de kanalisatieregeling per AMvB regelen

2019-04-11
Dossier: 35043
Indiener(s): Henk van Gerven , Lilianne Ploumen (PvdA)
Onderwerpen: geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35043-17.html