Wetsvoorstel 35000-IV - 18 september 2018
Indiener: Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 4 december 2018
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Verslag
Motie (gewijzigd/nader)
Verslag
Motie
Motie
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Motie
Brief Algemene Rekenkamer
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)