Wetsvoorstel 34674 - 1 februari 2017

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 13 juni 2017
Status: Aangenomen
Brief regering
Nota van wijziging
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd