Kamerstuk 34674-20

Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Lodders ter vervanging van nr. 12 over informeren van deelnemers over risico's bij een spreidingsperiode van langer dan 5 jaar

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017)

Gepubliceerd: 13 juni 2017
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA), Helma Lodders (VVD)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34674-20.html
ID: 34674-20
Origineel: 34674-12

100,0 %
0,0 %

CU

50PLUS

DENK

PvdA

PVV

D66

GL

SP

PvdD

FVD

SGP

VVD

CDA


Nr. 20 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT EN LODDERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 13 juni 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder de aanduiding C wordt ingevoegd: Artikel 44a, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:.

2. In de bestaande tekst wordt «In artikel 44a, eerste lid,» vervangen door: 1. In de eerste volzin.

3. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 2. Er wordt een volzin toegevoegd, luidende: De pensioenuitvoerder die een spreidingsperiode van langer dan vijf jaar aanbiedt, informeert de deelnemer expliciet over de voor hem relevante gevolgen en risico’s daarvan.

II

Artikel II, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder de aanduiding D wordt ingevoegd: Artikel 55a, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:.

2. In de bestaande tekst wordt «In artikel 55a, eerste lid,» vervangen door: 1. In de eerste volzin.

3. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 2. Er wordt een volzin toegevoegd, luidende: De pensioenuitvoerder die een spreidingsperiode van langer dan vijf jaar aanbiedt, informeert de deelnemer expliciet over de voor hem relevante gevolgen en risico’s daarvan.

Toelichting

Onderhavig wetsvoorstel biedt pensioenuitvoerders de mogelijkheid om een spreidingsperiode van 10 jaar te hanteren in plaats van vijf jaar. Dit kan echter forse gevolgen hebben voor de uitkering van deelnemers, zeker wanneer verschillende negatieve resultaten van verschillende jaren zich opstapelen. Indiener acht het daarom wenselijk dat wanneer de pensioenuitvoerder een spreidingsperiode van langer dan vijf jaar aanbiedt, de deelnemer vooraf geïnformeerd wordt over de risico’s hiervan. In de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 44a, tweede lid, wat betreft de te verstrekken informatie aan de deelnemer, moet nader worden bepaald wat deze expliciete waarschuwing van het fonds precies moet inhouden.

De indieners vragen de regering, na afstemming met de toezichthouders, met een expliciet voorstel voor een waarschuwing te komen.

OmtzigtLodders