Kamerstuk 34674-15

Motie van het lid Lodders over advies vragen aan De Nederlandsche Bank over de carve-out

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017)

Gepubliceerd: 7 juni 2017
Indiener(s): Helma Lodders (VVD)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34674-15.html
ID: 34674-15

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID LODDERS

Voorgesteld 7 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het toepassen van een carve-out (splitsing van vermogen) kan leiden tot meer draagvlak van gepensioneerden en deelnemers, waarbij de carve-out voor beide groepen naar verwachting voordeel oplevert;

constaterende dat een carve-out op basis van de huidige Pensioenwet theoretisch mogelijk is, maar dat deze wet een praktische blokkade opwerpt voor een carve-out, met name door het bepaalde in artikel 58;

verzoekt de regering, De Nederlandsche Bank te vragen of hij de blokkade van de carve-out ervaart en hoe deze is op te heffen;

verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover voor de zomer 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders