Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 februari 2017
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
Brief lid / fractie
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)