Kamerstuk 34559-4

Brief van het lid Agnes Mulder inzake overname van de verdediging van het initiatiefwetsvoorstel

Dossier: Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen

Gepubliceerd: 22 november 2016
Indiener(s): Agnes Mulder (CDA)
Onderwerpen: economie handel
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34559-4.html
ID: 34559-4

Nr. 4 BRIEF VAN HET LID AGNES MULDER

Ontvangen 22 november 2016

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Hierbij deel ik u mede dat mevrouw Mei Li Vos de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneemt van de heer Monasch.

Agnes Mulder