Gepubliceerd: 22 november 2016
Indiener(s): Indiener/ondertekenaar n.v.t.
Onderwerpen: economie handel
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34559-5.html
ID: 34559-5

Nr. 5 MEDEDELING

22 november 2016

Op 2 november 2016 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over het voorstel van wet. Gelet op het bepaalde in artikel 27, vierde lid, van de Wet op de Raad van State (zgn. blanco advies) blijft openbaarmaking van dit advies achterwege.