Kamerstuk 34559-11

Bekrachtiging initiatiefwetsvoorstel van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen

Dossier: Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen

Gepubliceerd: 9 mei 2017
Indiener(s): Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: economie handel
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34559-11.html
ID: 34559-11

Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 mei 2017

Op 7 maart 2017 heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen) aanvaard (Handelingen I 2016/17, nr. 20, item 3). Het kabinet heeft dit voorstel van wet voor bekrachtiging voorgedragen.

De wet is gepubliceerd op 26 april 2017 (Stb. 2017, nr. 170) en treedt in werking op 1 juli 2017 (Stb. 2017, nr. 171).

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok