Kamerstuk 34559-10

Motie van de leden Ziengs en Gesthuizen over monitoren van de effecten van de wetswijziging vóór de voorgestelde evaluatie

Dossier: Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen

Gepubliceerd: 7 februari 2017
Indiener(s): Sharon Gesthuizen (GL), Erik Ziengs (VVD)
Onderwerpen: economie handel
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34559-10.html
ID: 34559-10

100,0 %
0,0 %

Van Vliet

PvdD

Klein

50PLUS

GL

GrKÖ

PvdA

SP

PVV

VVD

Houwers

GrBvK

Monasch

CDA

SGP

CU

D66


Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN ZIENGS EN GESTHUIZEN

Voorgesteld 7 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de mogelijke (bij-)effecten van dit wetsvoorstel op meerdere vlakken nog niet duidelijk zijn;

verzoekt de regering, na inwerkingtreding van deze wetswijziging, maar vóór de voorgestelde evaluatie, de effecten actief te laten monitoren en hierbij ondernemers te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ziengs

Gesthuizen