Wetsvoorstel 34550-XV - 20 september 2016
Indiener: Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 december 2016
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Amendement
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Inbreng - feitelijke vragen
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Brief regering